ReportatgeRenda 2020: les claus per fer la declaració

Renda 2020: les claus per fer la declaració

spot_img

Encarem un exercici marcat per la Covid i els ERTO. En aquest reportatge parlem amb especialistes sobre com fer la declaració de la renda.

El coronavirus i les seves conseqüències ha afectat tots els estaments de la societat; també la declaració de la renda. En aquest especial volem transmetre els conceptes clau per tal d’ajudar tots els nostres lectors a superar aquest tràmit de la millor forma possible. En primer lloc, recordem que el termini per presentar la declaració de la renda de l’any 2020 comença el 7 d’abril i acaba el 30 de juny.

DATES IMPORTANTS

-7 d’abril: comença la campanya de la renda 2020-2021 amb presentació per Internet de les declaracions de l’IRPF.
– 4 de maig:
és possible demanar cita prèvia per ser atès per telèfon.
– 6 de maig:
comença el termini per presentar la declaració de la renda via telefònica.
– 27 de maig:
és possible sol·licitar cita per fer la declaració de manera presencial.
– 2 de juny:
inici de la campanya de la declaració de la renda de forma presencial.
– 25 de juny:
finalitza el termini de declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació bancària.
– 30 de juny:
fi de la campanya de la renda 2020-2021.

ESTIC OBLIGAT A FER DECLARACIÓ?

Tenen obligació de presentar la declaració de l’IRPF tots aquells treballadors que hagin tingut ingressos anuals superiors a 22.000 euros, sempre que procedeixin d’un únic pagador. En el cas que hagin tingut dos o més pagadors aquest límit baixa a 14.000 euros anuals. Es considera que un contribuent ha tingut més d’un pagador quan les quanties que ha rebut del segon o següents pagadors superen els 1.500 euros en conjunt.

Què passa si he estat en un ERTO?

Aquests límits afecten també als treballadors que l’any 2020 hagin estat afectats per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), ja que es considera que el SEPE és també un segon pagador, sempre que els hagi abonat més de 1.500 euros en l’exercici. Hisenda calcula que dels 3,4 milions de persones que van estar en ERTO en algun moment de l’any 2020, només a 327.000 d’elles els generarà l’obligació de declarar, és a dir, només 327.000 d’ells van cobrar entre 14.000 i 22.000 euros procedint 1.500 euros del SEPE ■

COBRAMENTS INDEGUTS DEL SEPE

Els treballadors que hagin estat en ERTO l’any passat han de mirar si han cobrat del SEPE més del que els corresponia. Això ha passat en alguns casos en què els treballadors van ser rescatats de l’ERTO, van començar a cobrar de nou el seu salari, però van seguir cobrant prestacions per desocupació. Si l’any 2020 van tenir oportunitat de regularitzar la situació, retornant al SEPE els cobraments indeguts, llavors l’esborrany de la seva declaració serà correcte. Però si no han pogut arreglar la seva situació fins a 2021 o si no ho han fet encara, han de comprovar si l’esborrany recull els cobraments indeguts per acceptar-los o modificar-los si no fossin els adequats.
Si aquestes dades no figuren, poden esperar arreglar la situació abans de fer la declaració de la renda o poden presentar-la errònia. Però han de tenir en compte que en el futur hauran de sol·licitar una rectificació.

Què ha de fer llavors el contribuent?

Si coneix l’import que ha de tornar al SEPE, pot reduir els ingressos a declarar en aquesta quantia. Si no el coneix o prefereix esperar que li notifiqui el SEPE, llavors passarà el següent: la declaració li sortirà a ingressar una quantitat més gran i, posteriorment, quan ja conegui les quantitats exactes a reintegrar al SEPE, podrà sol·licitar a l’Agència Tributària una rectificació de la declaració per recuperar els impostos abonats de més ■

INGRÉS MÍNIM VITAL I AUTÒNOMS

Els beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital estan obligats per llei a presentar la declaració de la renda, encara que estaran exempts de tributar si el total de prestacions percebudes sumant les autonòmiques no superen els 11.280 euros. Els autònoms que durant la pandèmia de la covid-19 hagin percebut la prestació extraordinària per cessament d’activitat tindran també obligació de presentar la declaració, ja aquest ajut equival a la prestació per atur dels assalariats i es considera un rendiment de la feina no exempt de tributació ■

SI TINC UNA HIPOTECA…

Hi ha alguns casos en què pot practicar-se l’anomenada deducció per adquisició de l’habitatge habitual. Per fer-ho és imprescindible reunir una sèrie de requisits. Per començar, aquesta deducció només es pot practicar sobre una hipoteca contractada per adquirir l’habitatge habitual del contribuent. A més, atès que Hisenda la va suprimir l’1 de gener de 2013, només la poden aplicar aquells que van comprar l’immoble (i van formalitzar el préstec) abans del 31 de desembre de 2012 i que, a més, van aplicar aquesta desgravació en la declaració de la renda de 2012 o en les anteriors. Els que compleixin tots aquests requisits poden desgravar fins a un 15% del que hagin pagat per la seva hipoteca durant l’any: un 7,5% en el tram estatal i un 7,5% més en el tram autonòmic. Això sí, la deducció pot aplicar-se sobre una base màxima de 9.040 euros anuals, així que el contribuent pot deduir fins 1.356 euros com a molt ■

Hi ha alguns casos en què pot practicar-se l’anomenada deducció per adquisició de l’habitatge habitual. Per fer-ho és imprescindible reunir una sèrie de requisits

COM TRIBUTEN LES CRIPTOMONEDES?

Els inversors que hagin apostat per les criptomonedes el 2020 i les hagin venut posteriorment han d’incloure les seves operacions en la declaració de la renda d’aquest exercici, ja que tributen de la mateixa manera que qualsevol altre guany patrimonial. L’intercanvi d’una moneda virtual per una altra moneda diferent constitueix una permuta (contracte pel qual es lliura una cosa a canvi de rebre una altra) que donarà lloc a una variació patrimonial que el contribuent haurà de declarar en la base imposable de l’estalvi. En aquest punt caldrà tenir en compte els trams dels tipus impositius: del 19% per als primers 6.000 euros, el 21% per als 44.000 euros següents i del 23% a partir de 50.000 ■

Les recomanacions dels experts

Donat el caràcter excepcional de l’exercici econòmic 2020, hem volgut consultar la veu dels experts en matèria impositiva. Concha Forteza, Ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors de Catalunya ens aporta la llum necessària per encarar la declaració amb garanties. “Pel que fa a la normativa, no hi ha cap modificació rellevant. Aquesta campanya de la renda és continuista amb l’anterior en termes de normes fiscals i deduccions”, afirma. Ara bé, el context de la pandèmia sí que complica, “i molt”, la campanya, ja que “molta gent que no estava obligada a fer declaració per guanyar menys de 22.000 euros a l’any l’haurà de fer”. “En la majoria dels casos, tots els cobraments que s’han rebut del SEPE en concepte d’ERTO no han tingut cap retenció. Per tant, hi ha impostos pendents de pagar. Parlem de quantitats que poden ser importants per un contribuent petit”, adverteix Choncha Forteza. Per exemplificar això, l’assessora fiscal ens trasllada el cas que l’Agència Tributària ha fet públic: “Una persona que ha cobrat 21.000 euros anuals repartits entre la seva empresa (16.000) i el SEPE (5.000) haurà de pagar al voltant de 1.500 euros a Hisenda”.

El més important

Per davant de tot, Concha Forteza demana a tot treballador i treballadora que dugui a terme “una revisió acurada de les dades fiscals”, per veure si “els imports que hi apareixen com a cobrats són els correctes”. En cas que es detectin errades, el més intel·ligent és “esperar a fer la declaració”. “La millor opció és esperar que el SEPE regularitzi bé l’expedient. Si una persona fa la declaració amb les dades fiscals incorrectes, estarà tributant per unes quantitats que t’obligaran a presentar una rectificació en el futur. I demanar a Hisenda que et torni uns dines que tu has pagat per avançat”, exposa la Ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors de Catalunya. En aquest sentit, l’assessora fiscal consultada recomana també “fer una revisió extensa de les dades fiscals a aquelles persones que rebin prestacions de maternitat i família nombrosa”. “Les mares treballadores que han estat en ERTO no tenen dret a la deducció de maternitat ni guarderia. Per això han de comprovar que el seu expedient sigui correcte”, afegeix Forteza.

Per davant de tot, Concha Forteza demana a tot treballador i treballadora que dugui a terme una revisió acurada de les dades fiscals

Sense solucions màgiques

Qualsevol professional que no es dediqui al sector de l’assessoria fiscal pot pensar que qualsevol gestor té moltes armes davant de l’administració per tal de completar qualsevol tràmit. La pandèmia, però, ha demostrat que estem lluny d’aconseguir-ho. “Nosaltres no tenim la solució màgica. Tot allò que el SEPE no resol es fa difícil. Penso que tenim un problema important, perquè no disposem d’un accés especial a l’administració com a professionals. Caldria plantejar-ho, sobretot per solucionar casos més conflictius que són difícils de desencallar de forma telemàtica”, lamenta Concha Forteza. La nostra protagonista creu que la pandèmia “ens ha agafat a tots a peu canviat” i que, en molts casos, “l’administració ha quedat desbordada”. Concha Forteza aposta per “plantejar una estructura que millori l’atenció” i n’augmenti “l’efectivitat”. “El plantejament telemàtic és positiu, sobretot perquè facilita gestions senzilles. Però l’atenció presencial no pot quedar mai fora de joc. Hi ha persones amb casos complexos i gent que no disposa de les habilitats i els recursos necessaris per encarar la via telemàtica. Penso que l’administració s’hauria de reorganitzar per caminar cap a una efectivitat superior”, sentència ■

spot_img
spot_img

Articles similars

spot_img

Comentaris

Instagram

El més popular

Anunci Publicitarispot_img