Anunci Publicitarispot_img
MataróNotíciesAprovada inicialment la modificació del Pla General del Sorrall

Aprovada inicialment la modificació del Pla General del Sorrall

Anunci Publicitarispot_img

El ple municipal aprova inicialment la modificació del Pla General del Sorrall. Dotar Cerdanyola d’equipaments i zones verdes, l’objectiu

La sessió plenària del mes de març ha servit per aprovar inicialment la modificació del Pla General del Sorrall. Amb els vots favorables dels socis de govern i d’ERC, l’abstenció de Junts i el vot en contra de Ciutadans, el text va quedar aprovat. La zona del Sorrall és la gran esperança del barri de Cerdanyola d’aconseguir més zones verdes i equipaments que millorin la qualitat de vida d’una àrea de Mataró amb una alta densitat de població.

La nova proposta “exclou la finca situada en l’àmbit de la pineda, sota l’urbanització dels pins”, tal com determinaven les sentències del TSJC del 2018, comunicava Núria Moreno, regidora d’urbanisme. “La proposta actual s’ajusta a la sentència, excloent aquesta finca, i recupera els límits del pla parcial del 2000”, afegia durant el ple.

L’àmbit afectat pel planejament són 197.799 m2, destinant un 83% a sòl públic (39% a espais lliures, 26% a equipaments i 18% a vials) i un 17% a sòl privat. De l’àmbit total, 169.480 m2 configuraran el polígon d’actuació urbanística UA-88 El Sorrall, que precisarà planejament de detall i s’executarà pel sistema de reparcel·lació per cooperació. La resta de l’àmbit, que correspon a una part dels espais verds i viari, s’executarà de manera directa un cop aprovada la modificació del Pla General.

Pots veure l’exposició del projecte a partir del minut 43 del vídeo del ple municipal

Sostenible

Durant la seva exposició, la regidora també va defensar la sostenibilitat econòmica i ambiental del nou pla. “Abans es preveia una forta inversió a fons perdut. Ara es preveu que sigui sostenible tant econòmicament com ambientalment. Es durà a terme una forta cessió de sòl públic per vialitat de zones verdes i equipaments que millorin les condicions del barri de Cerdanyola”, declarava. Moreno va desgranar també els objectius Pla General del Sorrall aprovat inicialment en l’últim ple. Són els següents:

-Crear un polígon d’activitat terciària. Es preveu la distribució de les noves activitats econòmiques en sis illes amb connexió directa amb la xarxa viària principal per a la implantació d’empreses amb necessitats d’espai diferent. L’objectiu és afavorir la diversificació d’usos terciaris (activitats hoteleres, de restauració, comercials generals i singulars, d’oficines i serveis) que garanteixin una forta dinàmica social a la zona. En total s’hi preveu un sostre edificable de 50.000 m2. Es tracta en la major part de construccions de 2 i 3 plantes, excepte una peça de referència amb la possibilitat de ser més elevada al final de l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch.

-Desenvolupar espais lliures que facin de connectors amb el Turó de Cerdanyola i la Riera d’Argentona.

-Millorar el traçat de la carretera d’Argentona, de manera que el primer tram es converteix en un espai urbà al servei dels vianants i de l’activitat ciutadana: espai per a vehicles, voreres arbrades per anar a peu, carril bici i estacionament.

-Millorar l’entrada a la ciutat en aquest sector i la connexió amb el Vallès Oriental. Nou accés, ja executat, des de la C-32 per la rotonda de l’autovia Mataró-Granollers per accedir al sector.

-Mantenir i potenciar el patrimoni de la Torre de Can Palauet.

-Implementar noves activitats econòmiques que afavoreixin el comerç i activitats terciàries de serveis privats al barri de Cerdanyola.

-Espais verds. Pel que fa als 76.919 m2 d’espais verds, la proposta persegueix dos objectius. En primer lloc, recuperar per a la ciutat, com a parc urbà, una part important del turó de Cerdanyola, amb millor integració al teixit en contacte amb la ronda Bellavista. En segon terme, potenciar l’ús lúdic dels espais lliures al llarg de la Riera d’Argentona i connectar-los als espais naturals del turó de Cerdanyola, el parc de Cirera i Els Turons, tot planificant l’Anella Verda en aquesta part de la ciutat.

-Apostar pel desenvolupament d’infraestructures vinculades amb el vector aigua i l’execució dels dipòsits.

-Potenciar la infraestructura del tub verd.

Anunci Publicitarispot_img

Articles similars

Comentaris

Anunci Publicitarispot_img

Instagram

El més popular

Anunci Publicitarispot_img